Tillverkning av tomtebloss

Wondercandle tomtebloss tillverkas på ett hantverksmässigt vis i Tyskland i deras egen tomte(bloss)verkstad.
Produkterna förpackas därefter i nära och mångårigt samarbete med ett socialt företag (Lebenshilfe e.V.) som sysselsätter personer med fysiska eller psykiska nedsättningar.
​​​​​​​
Ett Wondercandle tomtebloss består av en metalltråd som böjs och formas till önskad symbol och längd. Dessa spänns sedan fast i ramar.
Produkten doppas i en speciell pasta. Därefter kommer en viktig torkningsprocess, för att sedan doppas i pastan igen, torka och processen upprepas. Därefter doppas Wondercandle tomtebloss eventuellt i en färg, och torkas.

​​​​​​​Det är således en process som inte kan skyndas på, och är att klassas som ett hantverk, vilket tydligt märks i produktens unika kvalitet och finish. Det är lätt att skilja ett Wondercandle tomtebloss från ett tomtebloss av enklare och billigare sort.
Utöver doppa-torka-processen är förpackningen viktig för att både bevara kvaliteten på tomteblosset och att skapa den rätta upplevelsen.

Det är av vikt hur tomtebloss är förpackat men även hur det förvaras. Fuktiga miljöer bör undvikas såklart, men även ett för torrt tomtebloss kan få sämre förmåga att brinna. Ett bra tomtebloss ska du kunna tända på ca 8 sekunder och HELA blosset ska brinna klart.

Tomtebloss klassificeras som fyrverkeri och förpackningen ska alltid vara försedd med en varningstext på försäljningslandets språk. Samtliga produkter som Wondercandle Sverige distribuerar har användarinstruktioner, säkerhetsföreskrifter och innehållsförteckningar på svenska (och i de flesta fall även på danska, norska, finska och engelska).

Innehållsförteckningar på svenska gäller de produkter från Wondercandle som är innehåller livsmedel (Wondercake, Cancake, Currywunder och Shoki).

Se våra fantastiska tomtebloss!

Tomtebloss för alla tillfällen. Wondercandle passar in i så många sammanhang. Hitta inspiration för just ditt tillfälle!